Blogs over onderwijs

Blogs over onderwijs

If you pay peanuts, you get...

OnderwijsPosted by Thijs Fri, March 03, 2017 11:07:30

…gemotiveerde leerkrachten? Dat moet de gedachte zijn geweest van beleidsmakers de afgelopen jaren. Al jarenlang worden leerkrachten in het primair onderwijs flink onderbetaald. Dat dit nog niet tot acties heeft geleid, mag best bijzonder worden genoemd.

Al eerder schreven Jan van de Ven (artikel) en ik (artikel 1, artikel 2) een aantal stukken over het verschil in salaris tussen leerkrachten in het primair en leraren in het voortgezet onderwijs. Met het steeds groter groeiende lerarentekort, roepen nu ook andere betrokken partijen op tot verandering (PO Raad en AOb).

Ook bij leerkrachten is de roep om meer salaris steeds prominenter aanwezig. In een paar dagen tijd staat het ledenaantal van de Faceboekgroep “PO in actie” boven de 4800. De groep, opgericht door leerkrachten Paul de Brouwer, Mark Mieras en John Bloemscheer van ArnhemMeestert, richt zich op twee onderwerpen: een beter salaris en kleinere klassen. Ondanks dat het een besloten groep is, neemt het aantal leden (bijna allen leerkracht) snel toe. Ze maken zich, terecht, zorgen.

Praten over geld in het onderwijs is vaak nog een taboe. Je wordt geen leerkracht omdat je veel wilt verdienen. Toch is het nu tijd om de zorgen over het lage salaris op grotere schaal te delen. Ik zie gemotiveerde collega’s uitvallen door de hoge werkdruk en tegelijkertijd is er weinig aanwas van nieuwe leerkrachten. We hebben een betere concurrentiepositie nodig om op korte termijn meer gemotiveerde mensen naar het primair onderwijs te krijgen. Er zijn ook andere problemen die opgelost moeten worden, de hoge werkdruk bijvoorbeeld. Met nog minder leerkrachten, zal de werkdruk alleen maar toenemen.

Hoe zit het ook alweer?

Een leerkracht basisonderwijs heeft een hbo-diploma (Bachelor in Education), dit is hetzelfde diploma als een 2e graads leraar in het voortgezet onderwijs. Toch verdienen de leraren in het voortgezet onderwijs behoorlijk veel meer, dit scheelt honderden euro’s per maand. Dit is vreemd, helemaal wanneer je het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de twee sectoren naast elkaar legt. Leerkrachten in het primair onderwijs werken structureel nog meer over (gem. 46,9 uur p/w), de collega’s uit het voortgezet onderwijs (gem. 45,2 uur p/w)


(Bron: Aob 'Tijdbesteding leraren po en vo')Wanneer we kijken naar andere hbo-beroepen, verdienen leerkrachten in het basisonderwijs gemiddeld zelfs 30% minder. Het wordt jongeren met ambitie op deze manier wel heel moeilijk gemaakt om te kiezen voor een baan in het primair onderwijs.


Het is daarom tijd om dit probleem op te pakken en hoewel dit geen populair onderwerp is bij de verschillende politieke partijen, vanwege de miljarden die ermee gemoeid zijn, is het wel belangrijk dat het nu gebeurt. Uit een vragenrondje langs verschillende politieke partijen blijkt dat het onderwerp niet of nauwelijks op de agenda staat. Tijdens de politieke debatten met het oog op de verkiezingen is onderwijs momenteel sowieso een onderbelicht onderwerp. Dit is jammer en onwenselijk. Een beter salaris moet gezien worden als een investering in onze kenniseconomie, het betaalt zichzelf uiteindelijk terug.

'If you pay peanuts, you get monkeys', luidt het Engelse gezegde eigenlijk. Ik mag toch hopen dat dit gezegde ook bij politici, ouders en media bekend is. Laten we vooral zorgen dat ze het te weten komen, deel dit bericht via sociale media, praat erover met je collega’s, vrienden en familie. Als er uiteindelijk acties volgen, moet duidelijk zijn dat dit gebeurt omdat we het beste willen voor onze leerlingen. Wanneer je hart hebt voor kinderen, investeer je in hun toekomst. Er zijn nu al minimaal 4800 collega’s (PO in Actie) die dit best nog eens uit willen komen leggen.

  • Comments(1)//blog.meesterthijs.nl/#post2