Blogs over onderwijs

Blogs over onderwijs

Prinsjesdag

OnderwijsPosted by Thijs Tue, September 19, 2017 22:18:24

Beste meneer Pechtold,

Enige maanden geleden hoorde ik Staatssecretaris Dekker zeggen dat een klas met pubers zwaarder is dan een klas met kleuters. Leerkrachten spraken er schande van. Gelukkig volgde er na lang aandringen een soort van excuusbrief van minister Bussemaker. De gemoederen waren bedaard. Staatsecretaris Dekker is van de VVD, een partij die zich in het verleden nooit echt hard heeft gemaakt voor onderwijs. Deze uitspraak was ergens nog wel te verwachten.

Leerkrachten hadden al hun hoop gevestigd op de formatie. Met D66, dé onderwijspartij, als coalitiepartner zouden er eindelijk stappen worden gezet naar het aanpakken van achterstallig onderhoud in het primair onderwijs. Daar zijn de problemen momenteel het grootst. Het laagste salaris van alle onderwijssectoren, de meeste uitval door burn-outs en het grootst voorspelde lerarentekort; het resultaat van jarenlang ondermaats beleid op onderwijs.

Ook de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad spraken zich uit. Zelfs de sectorraden van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gaven nog voor de formatie aan dat de problemen in het primair onderwijs het meest nijpend zijn. Ook zijn alle betrokken partijen het erover eens hoe die pijn op te lossen is: een eerlijk salaris en minder werkdruk. Goed, het stond dan wel niet in uw verkiezingsprogramma, maar er werd door D66 veel geld (4,5 miljard) vrijgemaakt voor onderwijs. Wanneer de oplossingen op een presenteerblaadje worden aangereikt door de gehele onderwijssector, dan stap je als onderwijspartij over je eigen partijprogramma heen.

Dit dacht ik tenminste. Vanavond verschenen wij beiden in het televisieprogramma EenVandaag. Hierin werd gesproken over de 270 miljoen extra voor salaris, bevochten door de PvdA, dat in de Miljoenennota gepresenteerd werd. In mijn interview gaf ik aan dat de problemen met deze 270 miljoen bij lange na niet opgelost worden, het is een schijntje. Uw reactie versplinterde voor veel leerkrachten het beeld van D66 als onderwijspartij. Want nu blijkt dat we het echt allemaal zelf moeten doen als leerkrachten, ondanks dat wij met ruime meerderheid op uw partij stemden.

“Een prachtige loonsverhoging” (3%) noemde u het. Volgens het OESO rapport van vorige week verdient de basisschoolleerkracht 30% minder dan andere hoger opgeleiden. Hiermee scoren we 15% onder het internationale gemiddelde. Hoe gaat 3% ons vak weer aantrekkelijk maken, meneer Pechtold? Hoe trekken we hiermee jongeren over de streep om voor dit prachtige vak te kiezen? Hoe behouden we leerkrachten die, omwille van het salaris, overstappen naar het voortgezet onderwijs? De leerlingen van nu en de toekomst hebben leerkrachten nodig!

“Wees blij dat je als eerste aan de beurt bent, want heel veel andere sectoren, daar gebeurt het niet” Het gaat ons niet enkel om ons eigen salaris meneer Pechtold. Toekomstige medewerkers van de politie en de zorg verdienen ook goed onderwijs, zelfs toekomstige politici zijn gebaat bij genoeg professionals die ze taal, rekenen en spelling kunnen leren. We verdienen overigens echt minder dan die andere sectoren (vanaf 34:50).

“Ik kom ook wel eens in scholen en daar hoor ik ook andere geluiden”. Dit kan dan niet het afgelopen half jaar zijn geweest. Op bijna elke school hing het manifest, opgesteld en getekend door de sociale partners en POinactie: wij eisen een eerlijk salaris en minder werkdruk. Op 27 juni bleven op 95% van de basisscholen de deuren een uur langer gesloten. Ook ouders van schoolgaande kinderen (85%) steunen deze twee doelen en rekenden op uw partij.

Op 5 oktober staken de basisscholen in Nederland. Dit doen wij, en dat kan ik u eerlijk zeggen, niet graag. De klas in de steek laten, is het laatste wat een leerkracht wil. De inzet waarmee wij elke dag voor de klas staan komt vooral door de liefde voor ons vak. De wens om ieder kind in Nederland goed onderwijs te geven. Om elk kind het gevoel te geven dat hij of zij ertoe doet en de wens om elke generatie een stukje slimmer te maken. We doen dit zodat de problemen waar we in de toekomst mee te maken zullen krijgen, opgelost kunnen worden door een volgende, gelukkige generatie.

Deze staking blijkt nu, meer dan ooit, hard nodig. Onbegrip en onwil van de VVD om de problemen in het onderwijs op te lossen is tot daar aan toe, maar als zelfs “de onderwijspartij” hier niet toe in staat is, zijn we verder van de oplossing dan ik ooit dacht. Red het primair onderwijs of laat de geuzennaam “de onderwijspartij” vallen. Het werkveld zal dat, bij uitblijven van gepaste maatregelen, in elk geval wél doen.


Met groet,

Thijs Roovers
Woordvoerder POinactie  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Eef Wed, September 20, 2017 16:23:21

Ik hoop toch zo dat meneer Pechtold, maar ook andere VOLKSVERTEGENWOORDIGERS dit lezen. Ze lijken nog steeds geen idee te hebben...

Posted by Jorg Kruit Wed, September 20, 2017 11:39:12

D66 heeft de geuzennaam "onderwijspartij" gekaapt om zo ervoor te zorgen dat alle onderwijzers als stemvee kunnen dienen. Dát is de werkelijke reden. Ik krijg de kriebels als ik D66 politici zie.... in elk interview hebben ze het over onderwijs, over kansen voor jongeren. Het maakt echt serieus niet uit wat het onderwerp is. Gaat het over "de bekostiging van jonge paarden op de Veluwe", dan weet een D66 politicus er wel weer een onderwijs-link aan te plakken.

Let maar eens op: als het nieuwe kabinet gevormd wordt zal er geen D66 minister van Onderwijs komen. Wellicht zelfs geen staatssecretaris. Simpelweg omdat deze partij geen onderwijspartij is. Want als je de zogenaamde onderwijspartij bent.... dan EIS je het ministerie van Onderwijs op. Ipv daarvan gaan ze voor de belangrijke ministeries: Financiën en Buitenlandse Zaken.

https://www.facebook.com/jorg.kruit/posts/1767886936561484


Posted by Koos Tue, September 19, 2017 23:53:08

Je weet het weer mooi onder woorden te brengen! Complimenten.